0331 40 14 05 - Botosani
0256 22 33 18 - Timisoara

Curs Pregatire in vederea autorizarii ANRE

Specificul cursului: pregatire

Cod COR: -
Durata: 22 - 24 ore in functie de grad
Autorizat: Autorizat: ANRE, Atestat nr. 8 din 16.01.2015.


Inscriere si desfasurare:

Locatia de desfasurare: Botosani, Suceava, Targu Neamt, Timisoara

Perioade organizare cursuri instruire ANRE.

 • 17,18,19,20 martie 2016.

Locatiile de desfasurare a cursurilor - BOTOSANI, SUCEAVA si TARGU NEAMT.
Persoane contact:

 • SUCEAVA – TODOSIA VASILE – mobil 0744 606 593
 • TARGU NEAMT - GABOR DUMITRU - mobil 0745 314 229
 • BOTOSANI - VLADAN MARCEL - mobil 0743 828331

In situatia in care nu este intrunit numarul de cursanti minim inscrisi intr-o perioada din cele mentionate mai sus, cursanti respectivi vor urma cursul in perioada urmatoare.detalii curs aici>>

Acte necesare inscrierii:
 • cerere tip care se completeaza la inscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie (dupa caz);
 • copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala.

Curs de pregatire teoretica in domeniul instalatiilor electrice pentru participarea la examenul de autorizare A.N.R.E.
Durata cursului:
o : o : Cursul se va desfasura în doua etape: o : o pentru gradul I si II cursurile vor avea durata de 4 zile (22 de ore)
pentru gradul III si IV cursurile vor avea durata de 4 zile (24 de ore)
Cursul se va desfasura in doua etape:
Dupa parcurgerea programului de pregatire teoretica se va elibera Certificatul de absolvire, document necesar completarii dosarului de autorizare.

 • 80% din timp va fi alocat expunerii teoretice privind legislatia si normele tehnice din domeniul A.N.R.E. in conformitate cu - Tematica si bibliografia pentru examenul de autorizare electricieni
 • 20% din timp va fi organizat ca seminar, constand în rezolvarea unui chestionar care va contine probleme, intrebari si comentarii pe marginea legislatiei/normativelor prezentate.

Participantii:
Persoane care doresc sa sustina examenul de electrician autorizat, pentru urmatoarele categorii:

 • gradul I (instalatii electrice).
 • gradele II A, III A si IV A (proiectarea de instalatii electrice);
 • gradele II B, III B si IV B (executarea de instalatii electrice).
 • precum si persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute in Regulament privind prelungirea valabilitatii calitații de electrician autorizat, pentru același grad/tip de autorizare

Conditii de Inscriere

Solicitantii care doresc sa participe la examenul de autorizare sau prelungire a valabilitatii calitatii de electrician autorizat, pentru același grad/tip de autorizare trebuie sa faca dovada ca detin calificarii profesionale conform art. 30 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice in urmatoarele calificari profesionale acceptate:

 • lucratori calificati absolventii ai unor cursuri de calificare in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
 • lucratori calificati absolventii ai scolilor profesionale cu durata de 1,5 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
 • lucratori calificati absolventii ai scolilor profesionale cu durata de 3 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
 • absolventii de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializarea de lucrator calificat energetic, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii;
 • absolventii ai scolilor tehnice postliceale cu diploma in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii;
 • subingineri, ingineri licentiati cu diploma in domeniul energetic.

Programa de pregatire si Obiectivele cursului

OBIECTIV
Pregatirea teoretica a solicitantilor privind completarea cunostintelor profesionale de specialitate, cunoasterea legislatiei, a regulamentelor si normativelor conform tematicii A.N.R.E. corespunzatoare fiecarui grad. Participanti vor beneficia de surse de informare, atat listate, cat si in format electronic, precum si un Suport de curs in care vor fi tratate notiuni generale de electrotehnica, masurari electrice, masini electrice, retele electrice.
TEMATICA CURSULUI
Tematica cursului corespunzatoare fiecarui grad:
ELECTROTEHNICA, MASINI SI RETELE ELECTRICE - Notiuni generale de electrotehnica, masurari electrice, aparate electrice pentru instalatii, masini si utilaje electrice, electrice, instalatii de producere, transport si distributie a energiei electrice, retele electrice: : . • LEGISLATIE – Legislatia aplicabila in domeniul A.N.R.E.:conform tematicii:.

 • 1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 MO nr. 485 din 16.07.2012.
 • 2. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori.
 • 3. Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.
 • 4. Codul tehnic al retelei electrice de transport – Revizia 1.
 • 5. Standard de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice.
 • 6. Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.
 • 7. Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice.
 • 8. Codul de masurare a energiei electrice.
 • 9. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protectie si siguranta ale capacitatilor energetice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • 10. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.
 • 11. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic
 • 12. Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.
 • 13. Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea.
Norme tehnice - Norme tehnice aplicabile in domeniul A.N.R.E. conform tematicii
 • 1. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. – I7/2011
 • 2. Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor – NTE 001/2003
 • 3. Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V – NTE 003/2004.
 • 4. Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare a instalatiilor energetice - NTE 005/2006.
 • 5. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV - NTE 006/2006.
 • 6. Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice - NTE 007/2008.
 • 7. Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice (republicate in 1993). Modificarea 1 (1990) - PE 022-3/1987.
 • 8. Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV - PE 101/ 1985 (republicat in 1993).
 • 9. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitatile energetice - PE 102/1986 (republicat in 1993).
 • 10. Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit - PE 103/1992.
 • 11. Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune - PE106/2003.
 • 12. Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in retelele electrice ale furnizorilor de energie si la consumatorii industriali si similari - PE 120/1994.
 • 13. Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica - PE132/2003.
 • 14. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV - PE 134/1995.
 • 15. Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiilor electrice de distributie de 1-110kV - NTE 401/2003.
 • 16. Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor pentru cladiri civile - PE 155/1992.Cele mai vizualizate:

Electrician ANRE

Curs de: instruire/pregatire

Curs de pregatire teoretica in domeniul instalatiilor electrice pentru participarea la examenul de autorizare ANRE. Grade I-IV

Stivuitorist

Curs de: specializare

Curs in vederea obtinerii autorizarii initiale ca si stivuitorist. Se obtine autorizatia ISCIR si diploma de specializare.

Maistru Mecanic Auto

Curs de: perfectionare

Cu posibilitatea autorizarii RAR ca si Inspector ITP sau Conducator de Ateliere Auto. Nivel de echivalare: scoala postliceala.

Tehnician Instalator pentru
Constructii

Curs de: calificare

Cursul permite absolventilor autorizarea pentru: ISCIR - RSVTI sau ANRE - Instalatii gaze