0331 40 14 05 - Botosani
0256 22 33 18 - Timisoara

Curs Formator

Specificul cursului: specializare

Cod COR: 2412.0.5
Durata: 90 ore - 4 saptamani
Autorizat: CNFPA/ANC (Autoritatea Nationala a Calificarilor)


Inscriere si desfasurare:

Locatia de desfasurare: Botosani, (in Timisoara doar la cerere)
Perioada de desfasurare: La formarea unei grupe de minim 15 cursanti
Acte necesare inscrierii:

 • Copie BI/CI
 • Copie certificat de nastere
 • Copie Diploma de studii - invatamant minim obligatoriu
 • Adeverinta medicala cu specificatia: Apt munca Formator - original

Domeniul de activitate:

Formatorul este specialistul in formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice / practice si / sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate in institutii specializate sau la locul de munca. Formatorul organizeaza activitati de training pentru angajati. Formarea sau trainingul reprezinta un curs de pregatire �n care cursantilor li se ofera cunostinte teoretice de baza, dar, mai ales sunt antrenati in activitatile practice care simuleaza un mediu de lucru real. Formatorul este:

 • Organizator al programelor de formare, asigur�nd toate conditiile necesare desfasurarii optime a programului de formare.
 • Facilitator al procesului de invatare si de dezvoltare prin crearea unor situatii de invatare adecvate dezvoltarii competentelor profesionale care se constituie in tinte ale formarii.
 • Evaluator al competentelor efectiv formate sau dezvoltate la participantii la formare, precum si al propriei prestatii ca formator.
 • Evaluator al programelor de formare - atat al celor proprii, cat si al programelor de formare propuse spre evaluare in vederea autorizarii.

In timpul desfasurarii beneficiati de:

 • Programe de formare profesionala, suporturi de curs si alte materiale didactice gratuite, competitive si accesibile, intreaga metodologie fiind in concordanta cu legislatia si normativele in vigoare;
 • Un program flexibil (orele de curs se vor desfasura in functie de programul de lucru al cursantilor);
 • Lectori calificati gata sa te ajute oricand;
 • Posibilitatea de a efectua practica profesinala sau de a integra intregul curs la locul de munca (in functie de numarul de cursanti apartinand aceleasi companii);
 • Orientate spre nevoile tale si ale companiei tale, tematica actualizata;
 • Conditii de plata flexibile (termene de plata avantajoase, rate lunare, reduceri de preturi in functie de numarul de cursanti);
 • Autorizatiile obtinute in urma absolvirii acestui curs sunt valabile in Uniunea Europeana fara a se sustine alte examene in tarile in care vor fi folosite.
 • Pe toata perioada desfasurarii cursurilor, la toate activitatile, cursantii se bucura de asistenta pedagogica a formatorului profesional

Programa de pregatire:

Cursul se desfasoara dupa urmatoarea programa, competente si elemente de competenta:

 • Identificarea nevoilor de instruire - Procesul de identificare a nevoilor de instruire; Metode de identificare a nevoilor; Exemple de metode folosite �n organizatii.
 • Cum �nvata adultii - Principiile �nvatarii la adulti; Obstacole �n �nvatare; Stiluri de �nvatare; Tehnici de �nvatare accelerata.
 • Dezvoltarea programelor de instruire - Identificarea scopurilor de instruire ale cursului; Stabilirea obiectivelor specifice; Proiectarea activitatilor de instruire; Gruparea activitatilor de instruire �n secvente; Planificarea detaliata a activitatilor.
 • Pregatirea instruirii - Pregatirea logistica; Pregatirea fizica; Pregatirea psihica.
 • Procesul de instruire - metoda START - Stimularea interesului; Transferul ideilor si conceptelor; Aplicarea cunostintelor dob�ndite; Recapitulare si evaluare; Transferul �n practica si implementare.
 • Metode de instruire - Prezentare; Role play; Studiu de caz; Simulari; Jocuri; Videotraining; Instrumente cu licenta; Alte metode: icebreaker, energizer, exercitii inductive.
 • Tehnici de instruire - Abilitati de comunicare: comunicare verbala, paraverbala, limbajul trupului etc.; Tehnici de implicarea auditorului; Folosirea mijloacelor de prezentare; Tehnici de control a situatiilor dificile (persoane, grupuri); Tehnici de feedback structurat.
 • Evaluarea impactului instruirii - Reactie; �nvatare; Comportament; Rezultate; Beneficiul investitiei.

Cele mai vizualizate:

Electrician ANRE

Curs de: instruire/pregatire

Curs de pregatire teoretica in domeniul instalatiilor electrice pentru participarea la examenul de autorizare ANRE. Grade I-IV

Stivuitorist

Curs de: specializare

Curs in vederea obtinerii autorizarii initiale ca si stivuitorist. Se obtine autorizatia ISCIR si diploma de specializare.

Maistru Mecanic Auto

Curs de: perfectionare

Cu posibilitatea autorizarii RAR ca si Inspector ITP sau Conducator de Ateliere Auto. Nivel de echivalare: scoala postliceala.

Tehnician Instalator pentru
Constructii

Curs de: calificare

Cursul permite absolventilor autorizarea pentru: ISCIR - RSVTI sau ANRE - Instalatii gaze