• 0256 22 33 18

 • 0775 30 53 44

Cursuri de calificare si specializare
cu recunoastere nationala si europeana
in meserii din constructii, instalatii, mecanica si ISCIR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In urma intrarii in vigoare a Regulamentului General de Protectie a Datelor Personale (GDPR), alături de Directiva (UE) 680/2016 referitoare la protecţia datelor personale si a legislatiei nationale si europene in vigoare privind colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal, firma noastra prin obiectul principal de activitate care este formarea profesionala, colecteaza, prelucreaza si stocheaza date cu caracter personal folosind urmatoarele proceduri si avand scopurile prezentate in urmatorul regulament.

1. Datele personale care sunt colectate si prelucrate, scopul colectarii si prelucrarii lor

Conform cerintelor legislatiei in domeniul formarii profesionale si a prescriptiilor tehnice ISCIR privind formarea profesionala in meseriile care intra sub incidenta ISCIR, datele cu caracter personal si scopul in care sunt sunt colectate si stocate de la participantii la programele de formare profesionala organizate de noi sunt:

Nume si Prenume

 • se comunica in format electronic si tiparit catre CNFPA, Secretariat Tehnic in vederea completarii documentelor de evidenta si desfasurare cursuri si a certificatelor de absolvire sau calificare
 • se comunica in format electronic si tiparit catre ISCIR Inspectia Teritoriala in vederea deschiderii si organizarii cursurilor de calificare, specializare, reinstruire si in vederea eliberarii autorizatiilor ISCIR, pentru participantii programelor de formare profesioanala care intra sub incidenta ISCIR
 • se stocheaza in arhiva fizica si electronica a firmei nostre conform legislatiei in vigoare

CNP

 • se comunica in format electronic si tiparit catre CNFPA, Secretariat Tehnic in vederea completarii documentelor de evidenta si desfasurare cursuri si a certificatelor de absolvire sau calificare
 • se comunica in format electronic si tiparit catre ISCIR Inspectia Teritoriala in vederea deschiderii si desfasurarii cursurilor de calificare, specializare, reinstruire si in vederea eliberarii autorizatiilor ISCIR, pentru participantii programelor de formare profesioanala care intra sub incidenta ISCIR
 • se stocheaza in arhiva fizica si electronica a firmei nostre conform legislatiei in vigoare

Serie si numar carte de identitate

 • se colecteaza, prelucreaza si stocheaza in cazul in care beneficiarul programului de formare profesionala isi achita taxele de curs ca si Persoana Fizica, in vederea intocmirii contractelor, facturilor, chitantelor si a altor documente contabile
 • se comunica in format electronic si tiparit spre firma de contablilitate in vederea inregistrarii contractelor, facturilor si platilor in conformitate cu legislatia din domeniul fiscal in vigoare
 • se comunica in format electronic si tiparit catre CNFPA, Secretariat Tehnic in vederea completarii documentelor de evidenta si desfasurare cursuri si a certificatelor de calificare, in cazul in care beneficiarii au urmat un curs de calificare
 • se stocheaza in arhiva fizica si electronica a firmei nostre, conform legislatiei in vigoare

Prenumele Parintilor

 • se comunica in format electronic si tiparit catre CNFPA, Secretariat Tehnic in vederea completarii documentelor de evidenta si desfasurare cursuri si a certificatelor de absolvire sau calificare
 • se stocheaza in arhiva fizica si electronica a firmei nostre conform legislatiei in vigoare

Adresa de domiciliu, trecuta in documentul de identitate

 • se comunica in format electronic si tiparit catre CNFPA, Secretariat Tehnic in vederea completarii documentelor de evidenta si desfasurare cursuri si a certificatelor de calificare, in cazul in care beneficiarii au urmat un curs de calificare
 • se stocheaza in arhiva fizica si electronica a firmei nostre conform legislatiei in vigoare

Totate celelate date trecute pe actul de identitate (dar si cele mentionate anterior) si cele de pe actul de studii

 • se stocheaza in arhiva fizica (se solicita copii dupa CI si diploma de studii la inscrierea la cursuri) si electronica a firmei nostre conform legislatiei in vigoare
 • se comunica la cerere catre CNFPA, Secretariat Tehnic sau ISCIR Inspectia Teritoriala (pentru participantii programelor de formare profesioanala care intra sub incidenta ISCIR) in cazul in care exista verificari ale dosarelor de inscriere si participare la programele de formare profesioanala organizate de noi

Datele personale specifice starii de sanatate

 • trecute pe adeverinta medicala eliberata de cabinetele de medicina muncii, se colecteaza, stocheaza si prelucreaza conform legislatiei din domeniul formarii profesionale si a legislatiei din domeniul ISCIR in vigoare
 • se comunica catre ISCIR Inspectia Teritoriala (pentru participantii programelor de formare profesioanala care intra sub incidenta ISCIR) si catre CNFPA, Secretariat Tehnic in cazul verificarii de catre aceste institutii a dosarelor de inscriere la programele de formare profesionala organizate de firma noastra

Datele cu caracter personal trecute pe autorizatiile ISCIR (nume si prenume, cnp, seria autorizatiei ISCIR, data eliberarii, meseria) pentru persoanele care se inscriu la stagii de reinstruire in vederea prelugirii valabilitatii autorizatilor ISCIR

 • se comunica in format electronic si tiparit catre ISCIR Inspectia Teritoriala in vederea eliberarii taloanelor de vize anuale pentru deserventi (macaragiu, stivuitorist) sau a autorizatiilor pentru personal ISCIR (RSVTI, RSL)

Numarul de telefon

 • se colecteaza si stocheaza in arhiva scrisa si/sau electronica a firmei nostre pentru a putea imbunatati comunicarea necesara intre firma noastra si beneficiar

Adresa de email

 • se colecteaza si stocheaza in arhiva scrisa si/sau electronica a firmei nostre pentru a putea imbunatati comunicarea necesara intre firma noastra si beneficiar, poate fi folosita in scopuri de publicitate prin trimiterea de newsletter-uri informative, permitand destinatarilor acestor newsletter-uri sa aleaga stergerea din listele de promovoare folosite de fima noastra si implicit dezabonarea de la acest tip de campanii de publicitate

Poza participantilor la programele de formare profesioanala

 • se colecteaza si stocheaza in arhiva electronica a firmei noastre, pentru participantii absloventi ai programelor de formare profesionala care intra sub incidenta ISCIR
 • se transmite catre ISCIR Inspectia Teritoriala in format electronic, in vederea eliberarii autorizatiei ISCIR, pentru participantii absloventi ai programelor de formare profesionala care intra sub incidenta ISCIR

2. Cine are acces la datele cu caracter personal colectate?

 • Toti angajatii SC Confortul Filiala Timisoara SRL
 • Institutiile statului in cazul controalelor administrative (ex: ITM, ANAF, ISCIR)
 • CNFPA, Secretariatul Tehnic, prin angajatii acestuia, in baza legislatiei formarii profesionale
 • ISCIR, Inspectia Teritoriala si ISCIR Central, prin inspectorii si angajatii acestora, in baza legislatiei din domeniul ISCIR in vigoare
 • Firma partenera de contabilitate, prin angajatii acestia, in baza legislatiei din domeniul fiscal in vigoare si a contractului de parteneriat-prestari servicii contabilitate incheiat intre firme

3. Cazuri speciale - Persoane Juridice

In cazul in care participantii (persoane fizice) la programele de formare profesionala organizate de firma noastra sunt inscrisi la aceste programe de formare profesionala de catre firme (societati comerciale) la care acestia sunt angajati, colaboratori sau in alte raporturi contractuale, colectarea datelor personale se face direct de catre angajatori (societatile comerciale in cauza) iar datele cu caracter personal ne sunt transmise de catre acestia direct prelucrate, in acest caz obtinerea acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal este obligatia directa a angajatorului fata de angajat (societate comerciala in cauza fata de persoana fizica de la care s-au colectat datele) si nu a firmei noastre fata de aceste persoane fizice. Toate celelalte conditii din acest regulament privind prelucrarea ulterioara si stocarea datelor cu caracter personal raman valabile si se vor aplica.

4. Cat timp prelucram/stocam datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare. In cele mai multe cazuri legislatia in vigoare impune stocarea si arhivarea datelor personale pe o perioada de 10 ani.

5. Drepturile persoanelor privind colectarea, stocarea si prelucrarea datelor personale

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala, nu mai este necesara sau in alte cazuri prevazute de lege.
Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru.
Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.
Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale si sa solicite stergerea eventualelor date colectate, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre firma noastra a datelor este obligatorie.
In cazul in care nu doriti sa va fie colectate, prelucrate si stocate datele cu caracter personal care sunt impuse de legislatia formarii profesionale si prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare, firma noastra se va afla in imposibiltatea de a va oferii serviciile de formare profesionala pe care le desfasuram.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Confortul Filiala Timisoara SRL direct la sediul nostru.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informaţi cat mai curand posibil, print-o cerere la adresele prezentate in pagina de contact

Citeste despre:

muie
11
Jan
 • vizualizari: 24
 • comentarii: 0

Bine v-am gasit in 2023!

Va multumim tuturor celor care ne-ati fost alaturi pana acum. Anul acesta ne-am propus sa desfasuram cateva curusuri noi de calificare / specializare. Noile cursuri [.....]

Citeste mai departe
muie
27
Jan
 • vizualizari: 130
 • comentarii: 0

Castiga un curs de Stivuitorist GRATUIT

Intra pe pagina de desfasurare a campaniei, urmeaza pasii de inscriere si poti castiga un curs de Stivuitorist GRATUIT pentru tine sau pentru cineva drag tie. [.....]

Citeste mai departe
muie
09
Jun
 • vizualizari: 86
 • comentarii: 0

N-am plecat … deci ne-am intors!

Incepand de astazi 9 iunie (09.06.2020) ne reluam (dupa o pauza de 90 de zile), complet activitatea de formare profesionala (cursuri, eliberari diplome, inscrieri, [.....]

Citeste mai departe

Tag-uri

Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal Confortul
GDPR, regulament potectia datelor, protectia datelor